E-lider Blog

Proste rozwiązania

Kategoria: Laravel

Prosty przykład obsługi formularza
Z Laravelem obsługa formularzy jest bardzo prosta. Framework oferuje bogatą kolekcję narzędzi pozwalających sprawnie kontrolować poprawność danych dostarczanych z formularza, także tych związanych z obsługą plików.

Laravel - MySql strict mode

Chyba każdy, kto przenosił swoje zasoby baz danych do MySql w wersji 5.7 spotkał się z pewnym irytującym problemem. Od tej wersji serwer domyślnie uruchamia się z włączoną w sql_mode restrykcją ONLY_FULL_GROUP_BY, co bywa przyczyną nerwowych reakcji, a czasami napadów furii.

Laravel i Redis

Laravel 5 oferuje prosty i elastyczny mechanizm obsługi pamięci cache. Od klasycznego opartego o system plików, przez bazę danych, aż po mechanizmy bazujące na pamięci - Memcached i Redis. Na szczególną uwagę zasługują te dwa ostatnie.

Trzy pakiety Laravel na dobry początek

Tworzenie aplikacji z środowisku Laravel jest wygodne i eleganckie. Framework oferuje wszystko, co może być przydatne przy tworzeniu własnych rozwiązań, a na co w czystym PHP tracilibyśmy sporo czasu. Cechy te doceniło już bardzo wielu programistów, wśród których wielu to migranci z Symphony.

Nowe strony dwie

Ostatnich kilka tygodni spędziłem przy dwóch stosunkowo prostych stronach, których opracowanie potraktowałem jako test CMS-a October. Strony z różnych branż, o dwóch różnych strukturach.
CMS na Laravel
Nie jestem szczególnym zwolennikiem CMS-ów, ale często ich użycie jest optymalnym rozwiązaniem. Gdy klient oczekuje szybko wykonanej i niezbyt skomplikowanej strony, okazują się wystarczającym narzędziem do realizacji takiego zadania. Z mojej praktyki (zakładam, że też innych) wynika, że zdecydowana większość takich projektów ogranicza się do trzech podstawowych funkcji - strony statyczne, blog (aktualności) i multimedia (zdjęcia, filmy).

Zadania cron w Laravel

Stawiam dolary przeciw orzechom, że każdy kto para się tworzeniem aplikacji webowych przynajmniej raz w swojej karierze stanął przed koniecznością wykonywania cyklicznych zadań - okresowe czyszczenie pamięci cache, zmiana statusów rekordów w bazie, wysyłanie powiadomień wg harmonogramu, itp. itd.

Komentarze z obsługą wątków (cz. 2)

Dysponujemy już tabelą, w której będziemy przechowywać nasze komentarze oraz modelem z nią skojarzonym, w którym mamy już zdefiniowane relacje z tabelami artykułów (Posts) i użytkowników (Users). Teraz pora przygotować kontroler, który zapewni nam sprawne dodawanie wpisów do tabeli.

Komentarze z obsługą wątków (cz. 1)

Mimo powszechnej dostępności modułów obsługujących komentarze, oferowanych przez serwisy społecznościowe, bywa że bardziej zależy nam na własnym, lokalnym rozwiązaniu, które da pełną kontrolę nad dodawanymi wpisami - od podstawowych kwestii związanych z prezentacją, aż po możliwość szybkiego wpływania na status każdego z nich.

Proste rozwiązania

Współcześnie publikowanie treści w Sieci nie jest już szczególnie wielkim wyzwaniem. Dostęp do wielu bezpłatnych i komercyjnych skryptów typu CMS pozwala większości użytkowników na samodzielną budowę strony i całkiem sprawne nią zarządzanie.