Dysponujemy już tabelą, w której będziemy przechowywać nasze komentarze oraz modelem z nią skojarzonym, w którym mamy już zdefiniowane relacje z tabelami artykułów (Posts) i użytkowników (Users). Teraz pora przygotować kontroler, który zapewni nam sprawne dodawanie wpisów do tabeli.

Plik kontrolera został utworzony razem z innymi w chwili, gdy tworzyliśmy model. Znajdziemy go w app/Http/Controllers/CommentController.php, a w nim zadeklarowane wszystkie niezbędne metody. Teraz wystarczy je tylko wypełnić czymś sprytnym. W naszym przypadku realnie będziemy korzystali tylko z jednej metody, którą będziemy zapisywali komentarz w tabeli. Z poniższego zestawu w tej chwili zajmiemy się tylko metodą store().

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Comment;
use Illuminate\Http\Request;

class CommentController extends Controller {

  /**
   * Display a listing of the resource.
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function index() {
    //
  }

  /**
   * Show the form for creating a new resource.
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function create() {
    //
  }

  /**
   * Store a newly created resource in storage.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function store(Request $request) {
    //
  }

  /**
   * Display the specified resource.
   *
   * @param \App\Models\Comment $comment
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function show(Test $comment) {
    //
  }

  /**
   * Show the form for editing the specified resource.
   *
   * @param \App\Models\Comment $comment
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function edit(Comment $comment) {
    //
  }

  /**
   * Update the specified resource in storage.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param \App\Models\Comment $comment
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function update(Request $request, Comment $comment) {
    //
  }

  /**
   * Remove the specified resource from storage.
   *
   * @param \App\Models\Comment $comment
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function destroy(Comment $comment) {
    //
  }

}

Zakładamy, że dodawać komentarze będą mogli tylko zalogowani użytkownicy. Zakładamy również, że z formularza na stronie, do metody store() będą trafiały odpowiednie dane. Obowiązkowo muszą to być:

 1. body - treść komentarza,
 2. parent_id - id komentarza, do którego dodawany komentarz jest odpowiedzią, domyślnie null,
 3. post_id - id artykułu, do którego kierowany jest komentarz.

Jeżeli parent_id będzie miał wartość null, to przesłany komentarz będzie początkiem nowego wątku.

  public function store(Request $request) {
    //walidacja wejścia
    $this->validate($request, [
      'body' => 'required',
      'post_id' => 'integer',
      'parent_id' => 'integer|nullable',
    ]);

    $attr['body'] = strip_tags($request->body); //usuwamy tagi html - tylko czysty tekst
    $attr['user_id'] = \Auth::id(); //id zalogowanego użytkownika  
    $attr['post_id'] = $request->post_id; //id komentowanego artykułu

    //Mamy wszystkie dane? Tworzymy nowy rekord…
    $comment = Comment::create($attr);

    //Teraz pora na określenie poziomu komentarza
    if (!is_null($request->parent_id)) {
      $parent = Comment::findOrFail($request->parent_id); //to jest odpowiedź do komentarza $parent
      $comment->appendToNode($parent)->save(); //aktualizacja pozycji w drzewie odpowiedzi
    }

    return Response::json('success', 200);

  }

Jeżeli cały proces opisany w tej metodzie przebiegnie poprawnie, to do przeglądarki klienta zostanie zwrócony kod 200, w przypadku jakiegokolwiek problemu zostanie zwrócony kod błędu (prawdopodbnie 404 lub 500), który należy obsłużyć po stronie klienta.

Realnie całą pracę związaną z ulokowaniem nowego komentarza w drzewie odpowiedzi załatwia $comment->appendToNode($parent)->save() - jeżeli z żądaniem trafia do metody identyfikator parent_id i istnieje dla niego odpowiedni rekord w tabeli, to dzięki temu poleceniu automagicznie aktualizuje się cała struktura wątku powiązanego. Należy pamiętać o tym, że bieżący wpis może być np. odpowiedzią do odpowiedzi do odpowiedzi. Nie okrślając limitu zagłebienia możemy mieć do czynienienia z naprawdę zagmatwanym układem.

Dzięki zastosowaniu pakietu Nested Set cały ten proces został radykalnie uproszczony, chociaż prawdziwe korzyści pojawią się dopiero w procesie pobierania i wyświetlania komentarzy. Ale to już w następnym artykule.


blog comments powered by Disqus